krzysztofsiwek.pl - udar mózgu - moje życie i rehabilitacja

sprawozdanie ze zbiórki

Prawo zobowiązuje nas do opublikwania wyników przeprowadzonej przez nas zbiórki na rzecz Krzyśka. Stąd poniższy wpis:) 

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej na rzecz Krzysztofa Siwka

1. Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Fundacja Słoneczko, Stawnica 33A, 77-400 Złotów

2. Decyzja MAC zezwalająca na organizację zbiórki: decyzja Nr 2015/2733/OR

3. Zbiórka była przeprowadzona na podstawie zezwolenia nr 106/215/2733/OR wydanego przez Fundację Słoneczko

4. Data zbiórki: 25.04.2016

5. Cel zbiórki: leczenie i rehabilitacja Krzysztofa Siwka, podopiecznego Fundacji Słoneczko

6. Miejsce przeprowadzenia zbiórki: Klub Muzyczny BLUE NOTE Poznań Jazz Club, 61-891 Poznań, ul. Kościuszki 79

7. W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 6 517 (słownie: sześć tysięcy pięćset siedemnaście)

8. Forma zbiórki: zbiórka do puszki kwestarskiej

9. Osoby odpowiedzialne za zbiórkę: Iwona Kruszyńska, Anna Dąbrowska

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 20 czerwiec 2016 13:59
Powrót na górę