krzysztofsiwek.pl - udar mózgu - moje życie i rehabilitacja

Sprawozdanie ze zbiórki w czasie koncertu.

Prawo zobowiązuje nas do opublikwania wyników przeprowadzonej przez nas zbiórki na rzecz Krzyśka. Stąd poniższy wpis:)

1. Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną:Fundacja Słoneczko, Stawnica 33A, 77-400 Złotów

2.  Decyzja MAC zezwalająca na organizację zbiórki: decyzja Nr 2016/2474/OR

3. Zbiórka była przeprowadzona na podstawie zezwolenia nr 411/2016/2474/OR wydanego przez Fundację Słoneczko

4. Data zbiórki: 25.11.2018

5. Cel zbiórki: leczenie i rehabilitacja Krzysztofa Siwka, podopiecznego Fundacji Słoneczko

6. Miejsce przeprowadzenia zbiórki: Klub Muzyczny BaRock, 61-774 Poznań, ul. Wielka 9,

7. W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 2 614,02zł (słownie: dwa tysiące sześćset czternaście złotych i dwa gorsze)

8. Forma zbiórki: zbiórka do puszki kwestarskiej

9. Osoby odpowiedzialne za zbiórkę: Iwona Kruszyńska, Anna Dąbrowska

Ostatnio zmienianyczwartek, 06 grudzień 2018 13:54
  • Czytany 6486 razy
Powrót na górę